Giới thiệu về chúng tôi

Pi Software was established in 2011 to provide quality software outsourcing services to worldwide. Our partners from: Singapore, USA, EU, Australia, Japan, Korea... We have 20 + software developers and architects (.Net, ASP.net MVC, node JS, Java, C# , PHP; Jquery, HTML5, CSS3, KnockoutJs, CSS, Boostrap, SQL Server 2012+; DevExpresss, TFS, SCRUM. Graphic design, etc. ). 

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

Tìm đường
6 Lê Lợi
Huế
Việt Nam

Giờ làm việc

Th 2:07:00–18:00
Th 3:07:00–18:00
Th 4:07:00–18:00
Th 5:07:00–18:00
Th 6:07:00–18:00
Th 7:Đóng cửa
CN:Đóng cửa
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.